Uvjeti korištenja

Ovdje navedeni Uvjeti korištenja pisanih, audio i vizualnih materijala, popisa proizvoda i usluga (u daljnjem tekstu: Materijali) s internet stranica Prostoria d.o.o., pravila su koja se odnose na sve korisnike. Svi sadržaji objavljeni na www.prostoria.eu vlasništvo su tvrtke Prostoria d.o.o. i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog pristanka tvrtke Prostoria d.o.o.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA ZA DIZAJN PROIZVODA

“Dizajn proizvoda predstavljen na www.prostoria.eu intelektualno je vlasništvo, a njegovo je prikazivanje odobrava autor dizajna koji sva imovinska autorska prava prenosi na tvrtku Prostoria d.o.o. Upotreba i/ili kopiranje dizajna proizvoda Prostorije d.o.o. izričito je zabranjena. Prostoria d.o.o. posjeduje prava na intelektualno vlasništvo svih svojih proizvoda i vezanih materijala poput crteža, nacrta, fotografija i video materijala. Svaka vrsta neovlaštenog korištenja, uključujući kopiranje i umnožavanje dizajna proizvoda, odnosno autorskih djela tvrtke Prostoria d.o.o., smatra se povredom intelektualnog vlasništva, a Prostoria d.o.o. će sukladno tome materijalno i kazneno goniti takvog počinitelja.

AUTORSKA PRAVA ZA OSTALI SADRŽAJ

Sav sadržaj na internet stranici www.prostoria.eu zaštićen je autorskim pravima koja pripadaju tvrtki Prostoria d.o.o. ili joj je ustupljeno pravo korištenja od strane trećih osoba. Prostoria d.o.o. posjeduje autorsko pravo uređivanja sadržaja na ovoj internet stranici. Svaka preinaka, kopiranje ili preuzimanje dijelova sadržaja www.prostoria.eu u neki drugi medij, bilo u tisku ili elektroničkom obliku, izričito je zabranjeno, osim uz pismeno odobrenje tvrtke Prostoria d.o.o. U tom slučaju Prostoria d.o.o. treba biti navedena kao vlasnik Materijala koji se ne smije preprodavati niti mijenjati bez prethodne dozvole. Svaka zlonamjerna ili slučajna povreda ovih prava smatra se ozbiljnim kršenjem uvjeta korištenja materijala objavljenih na ovoj internetskoj stranici, a Prostoria d.o.o. će sukladno tome materijalno i krivično goniti takvog počinitelja.

FUNKCIONALNOST INTERNET STRANICE

Prostoria d.o.o. ulaže značajne napore da internet stranicu www.prostoria.eu održi funkcionalnom te vodi brigu o aktualnosti i točnosti informacija. Tvrtka nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranica, eventualnu netočnost informacija uzrokovanu trećim stranama, kao niti za štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istima.

Mrežnoj stranici www.prostoria.eu pristupa se putem interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Prostoria d.o.o. ne kontrolira, već se na nju povezuje. Iz istog razloga Prostoria d.o.o. ne može jamčiti dostupnost servisa i informacija koje izravno ne kontrolira.

Prostoria d.o.o zadržava pravo promjene bilo kojeg dijela sadržaja objavljenog na www.prostoria.eu u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Navedeni uvjeti odnose se na sigurnost i tajnost podataka, jamstva i uskraćivanje prava.

Sigurnost podataka

Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. U svrhu pristupačnosti sadržaja svim korisnicima i sigurnosti podataka, na ovoj se internetskoj adresi koristi računalni sustav koji prati posjećenost i prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji mogu prouzročiti štetu.

Tajnost podataka

Prostoria d.o.o. sakuplja statističke podatke o posjećenosti www.prostoria.eu. Prilikom posjete navedenoj internet stranici, vaši osobni podaci ostaju tajni. U daljnjem tekstu pojašnjeni su uvjeti pod kojima se prikupljaju i koriste podaci koje je korisnik dostavio putem obrasca. Ukoliko se ne slažete sa sadržajem daljnjeg teksta, molimo da ni u kojem slučaju ne ostavljate svoje podatke na www.prostoria.eu. Svrha prikupljanja podataka putem obrasca je uspostaviti kontakt s korisnikom kako bi ga informirali o aktivnostima koje provodimo. Sve dostavljene podatke od korisnika smijemo koristiti za potrebe informiranja i promocije proizvoda i vezanih aktivnosti. Korisnik je suglasan da mu redivito šaljemo informacije o našim aktivnostima. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Ni u kojem slučaju nećemo dostaviti, niti razotkriti podatke korisnika trećim osobama. Od navedenog se izuzima uvid ovlaštenih službi izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.
Mi redovito dajemo korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovi podaci uklone s popisa koje se koriste za marketinške kampanje.

Jamstva i uskraćivanje prava

Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje www.prostoria.eu na svoju vlastitu odgovornost. Tvrtka Prostoria d.o.o. ne jamči da će ova internet lokacija uvijek biti dostupna, niti da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Materijal na ovoj internet lokaciji na raspolaganju je bez jamstva bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih. Prostoria d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali samo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove internet lokacije, nečega što je na njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Nadalje, Prostoria d.o.o. ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, postupaka ovdje prikazanih, te ne jamči da korištenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemiravati privatna prava.

Prostoria d.o.o. ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim internet stranicama i te materijale treba uzeti takvima kakvi jesu te se Prostoria d.o.o. ne smatra odgovornom za moguće posljedice koje mogu proizaći iz drugačijeg tumačenja materijala na internetskim stranicama.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove internetske stranice izrijekom prihvaćaju tvrtki Prostoria d.o.o. nadoknaditi sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s internetskih stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Točnost podataka

Svi podaci sadržani na internetskim stranicama www.prostoria.eu ne moraju biti u cijelosti potpuni, niti ispravni. Prostoria d.o.o. ne jamči potpunu točnost niti cjelovitost objavljenih podataka. U rijetkom slučaju pogreške Prostoria d.o.o. će istu nastojati ispraviti u svom ažuriranju sadržaja internetskih stranica. Točnost podataka objavljenih na internet stranicama najviše ovisi o načinu iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima. Kod naručivanja proizvoda važeći su isključivo podaci navedeni u službenim ponudama, a ne oni s internetske stranice www.prostoria.eu.

Točnost podataka

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies ili kolačiće) spremiti na vaše računalo. Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Europske unije obvezne zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu kolačića čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.